Potrebna Vam je adresa za prijavu trgovačkog društva?

Virtualni ured je ono što tražite. Za trgovačka društva kojima je potreban poslovni prostor za prijavu društva u poreznoj upravi, ali za njihov poslovni koncept prostor nije potreban. Jednostavnije Vam je unajmiti adresu za primanje pošte i registraciju poslovnog prostora. Za Vas smo uveli ovu uslugu najma prostora odnosno adrese.

Virtualni ured

Usluga uključuje primanje pošte koja se otvara, skenira i šalje na prethodno dogovoreni e-mail. Usluga ne uključuje kataloge, letke i pomotivne materijale. Prekomjerno primanje pošte kod poslovnih modela koji se baziraju na primanju i slanju pošte nisu uključeni u cijenu. Normalan obim primanja pošte i računa bio bi do 30 pošilji u kalendarskom mjesecu.

Uz ugovor od pet godina cijena usluge je 240 kn godišnje, za ugovor na tri godine, cijena je 320 kn i za ugovor na godinu dana, cijena je 400 kn godišnje. Cijena ne uključuje izradu natpisa. Cijene su bez PDV-a.